Samen in gesprek over leren op afstand

16 december 2020

De afgelopen periode stonden leraren en schoolleiders voor de uitdaging om onderwijs op afstand in sneltreinvaart vorm te geven. En nog steeds is het met alle maatregelen die gelden en mogelijkheden die iedere school heeft zoeken hoe je je onderwijs vormgeeft.

Van individuele ervaringen naar gezamenlijke focus en keuzes

Binnen je eigen school hebben collega’s een grote variëteit aan aanpakken en oplossingen voor onderwijs op afstand gevonden die de moeite waard zijn om samen te delen. Deze vaak individuele ervaringen kunnen een waardevolle bron zijn om gezamenlijk te doordenken hoe je het onderwijs in de toekomst wilt vormgeven.

Samen met de VO-raad hebben we gespreksvragen opgesteld die je als schoolleider en/of teamleider kunt gebruiken in (online) team­gesprekken over de geleerde lessen om van daaruit de opgedane kennis en vaardigheden te borgen. De vragen zijn procesmatig ingestoken en opgesteld aan de hand van het curriculaire spinnenweb.

Tips voor aanpak

 • Verzamel vooraf bij leerlingen en ouders informatie over hoe zij het onderwijs op afstand ervaren. Wat goed gaat en waar ze tegenaan lopen. Voor inspiratie, lees hoe het Minkema college dit heeft georganiseerd.
 • Bedenk vooraf hoe je de teamgesprekken online organiseert en welke collega’s je hierbij kunnen ondersteunen. Bekijk deze tips voor het organiseren van een online bijeenkomst.
 • Ga na welke gesprekken voor jouw school op dit moment interessant zijn en kijk welke vragen je kunt combineren in één teamgesprek. Niet alle vragen zijn voor alle collega’s op hetzelfde moment relevant. Enkele tips:
  • Bedenk als schoolleider(s) van te voren met wie je welke onderdelen wilt bespreken en met hoeveel collega’s tegelijk.
  • Bedenk of je deze vragen vooraf of achteraf met de schoolleiding wilt bespreken. En wat je met de opbrengsten uit de gesprekken gaat doen.
  • Het is van belang om in een eerste gesprek vooral te focussen op hoe collega’s zich voelen en welke ervaringen zij hebben opgedaan. Dit gesprek is voor alle collega’s van belang, desgewenst in subgroepen. De vragen bij onderdeel ‘Waar staan we nu?’ geven daaraan richting.
  • Ga vervolgens na welke behoeften er zijn en welke onderdelen  apart of gecombineerd aan bod moeten komen. Ligt de behoefte op didactiek? Dan zijn de vragen bij ‘Hoe leren onze leerlingen?’ relevant. Ligt de behoefte op thuissituatie en leeromgeving? Dan zijn de vragen bij ‘Waar leren onze leerlingen?’ te gebruiken. Etc.

Meer informatie over onderwijs op afstand en inhoudelijke handvatten kun je vinden op vo.lesopafstand.nl en slo.nl/thuisonderwijs