Alle vertrouwen in digitaal onderwijs voor de kunstvakken

23 april 2020

Aan het woord is Ingeborg Abrahamse, cultuurcoördinator en docent beeldende vakken op het Montessori Lyceum Groningen: “Corona kwam steeds dichterbij, en nog voordat we de school echt moesten sluiten hadden we al een aantal drastische maatregelen genomen. Zo is de jaarlijkse Cultuurmarathon die in maart gepland stond, en waarvoor alles al door ons was voorbereid, ‘preventief’ gecanceld.

SLO'er Pascal Marsman sprak met Ingeborg Abrahamse, cultuurcoördinator en docent beeldende vakken, Montessori Lyceum Groningen

Morgen rij ik door Groningen om bij leerlingen thuis de examenwerkstukken op te halen!

Dat was niet alleen een teleurstelling voor de ruim 1500 leerlingen uit klas 1,2 en 3 van de scholengroep. Het was ook een grote tegenslag voor de 150 super enthousiaste workshopleiders, voornamelijk ZZP’ers uit de cultuursector, die al klaar stonden om de 200 workshops tijdens deze vierdaagse cultuurmarathon uit te voeren.
Daarnaast is de internationale Uitwisselingsweek gecanceld. Juist in deze periode zouden ruim 175 leerlingen uit het buitenland een tegenbezoek brengen aan onze leerlingen. Het gezamenlijk ervaren van kunst en cultuur was een belangrijk deel van het programma”.

Uiteraard heeft gezondheid prioriteit en is de school, conform het besluit van minister Slob, overgestapt naar digitaal onderwijs. De eerste week heeft de school benut om te schakelen en hadden vaksecties onderling contact over invulling van en werkwijze bij de verschillende vakken. Inmiddels werken alle docenten en leerlingen met behulp van Teams en staan er voor de leerlingen weekopdrachten klaar in Magister.

Digitaal onderwijs en kunstvakken

Ingeborg is mentor van klas 4vwo, cultuurcoördinator en geeft CKV, kunst (algemeen) en kunst (beeldende vormgeving). Voor het broodnodige sociale contact en de video-lesmomenten appt en ‘Teamt’ ze minimaal een keer per week met haar leerlingen, zowel individueel als met groepjes leerlingen. Alle lopende opdrachten voor de verschillende kunstvakken zijn voor hen gewijzigd en aangepast, hieronder staan enkele voorbeelden.

Leerlingen hebben nu een ‘quarantaine-opdracht’ waarin ze reflecteren op hun eigen situatie en hun thuiscultuur.”

Leerlingen uit klas 2 hebben een foto-opdracht gekregen waarvoor ze daadwerkelijk de deur uit moeten. De 1,5 meter afstand houden is daarbij een noodzakelijke spelregel. De foto-opdracht is in stappen verdeeld en elke week krijgen de leerlingen op een vast moment een korte plenaire Stream-instructie (Teams-les). De door hen gemaakte foto’s kunnen ze in etappes uploaden in Magister, leerlingen kunnen zo ook feedback geven op elkaars werk. Overigens, veel leerlingen vinden het prettig dat de mogelijkheid tot ‘de frisse neus halen’ nu door de foto-opdracht een doel heeft!

'Quarantaine-opdracht'

Voor CKV hebben de leerlingen nu een ‘quarantaine-opdracht’ waarin ze reflecteren op hun eigen situatie en hun thuiscultuur. Ook is hen bijvoorbeeld gevraagd naar welke films ze nu juist wel of niet gaan kijken of welke boeken ze nu (waarom) wel of niet gaan lezen. De inhoud van de opdracht staat vast, de uitwerking wordt overgelaten aan de eigen verbeelding. Inmiddels komen de eerste mindmaps, recensies en vlogs bij Ingeborg binnen.

Examenstof

Leerlingen uit havo 4 en vwo 5 hebben de opdracht gekregen om delen van de examenstof van kunst (algemeen) in subgroepjes te bestuderen en op een later moment via Teams aan elkaar te presenteren. Uiteraard met de nodige voorbeelden en fragmenten.

Voor haar leerlingen die een kunstvak als examenvak hebben gekozen en dit jaar examen doen is er nogal wat veranderd. Het centraal examen kunst (algemeen) is vervallen maar het eerder geplande schoolexamen hiervan zal waarschijnlijk na de meivakantie plaatsvinden. Ingeborg en haar collega’s onderzoeken of ze dat binnen alle coronarestricties nog op school kunnen organiseren of dat er toch naar een andere mogelijkheid gezocht moet worden.

Meer tijd voor praktijkdeel

De examenleerlingen hebben nu wel meer tijd kunnen besteden aan het praktijkdeel kunst (beeldende vormgeving). Ze werken individueel en zelfstandig aan hun eindwerkstuk maar hebben met regelmaat contact met Ingeborg over hun beweegredenen, overwegingen en keuzes. Ook hebben ze op tussentijdse momenten hun werkstuk-in-wording en het eindwerkstuk gefotografeerd. Dit alles leggen zij conform de exameneisen vast in het bijbehorend reflectieverslag.

Helaas gaat de jaarlijkse expositie bij Academie Minerva van al het examenwerk van leerlingen uit de regio Groningen niet door. Hopelijk kunnen deze leerlingen daar later in het jaar hun kunstwerken aan familie, vrienden en belangstellenden tonen.

Zelf op pad

Vooralsnog gaat Ingeborg eerst zelf op pad om het examenwerk bij haar eigen leerlingen thuis op te halen. Komende weken krijgen deze leerlingen gelegenheid om digitaal feedback te geven op elkaars werk, dit zal meewegen in de eindbeoordeling. Ingeborg heeft er alle vertrouwen in!