Onderwijs op afstand

24 juni 2020

Begeleiding van leerlingen op afstand

Het is een verwarrende tijd voor leerlingen en leraren. Na een periode van sluiting zijn de scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, weer open. Het zal ook in de komende periode een zoektocht zijn hoe je met alle maatregelen die gelden en mogelijkheden die iedere school heeft je onderwijs vormgeeft. Daarom blijft deze pagina voorlopig raadpleegbaar.

Hoe maak je als school met je team in deze nieuwe situatie goed onderwijs, waarbij je deels leerlingen in de klas zult hebben, en deels thuis? Of zijn wel alle leerlingen op school maar heb je minder lestijd beschikbaar? Vanuit onze ervaring met doelen, leerlijnen en evaluatie bieden wij op deze pagina een paar aandachtspunten met bijbehorende tips die kunnen helpen bij het vormgeven van onderwijs in deze bijzondere situatie.

Ik heb minder tijd beschikbaar, hoe maak ik verantwoorde keuzes in de lesstof die ik nog aanbied tot aan de zomervakantie?

Voor taal, rekenen en wereldoriëntatie zijn beredeneerde selecties in leerdoelen en suggesties voor prioritering van lesstof gemaakt, die je kunt raadplegen om verantwoorde keuzes te maken. Denk daarbij vooral aan wat jouw groep nodig heeft. De uitwerkingen zijn beschreven voor groep 1-2, 3-4, 5-6, 7 en 8. Lees verder op de pagina Prioriteren leerdoelen.

Hoe breng je als team samenhang in de opdrachten?

Kidsweek, Schooltv en SLO ontwikkelen samen speciale (gratis) lessen voor thuis. Voor groep 5 t/m 8 worden er geïntegreerde lesmaterialen voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek en kunst & cultuur) en taal gemaakt. De lessenreeks vind je op www.kidsweekindeklas.nl/thuis – mapje Wereld & Taal. Ook de komende periode worden er wekelijks nieuwe materialen ontwikkeld.

Wil je meer weten over samenhang in het primair onderwijs? Bekijk dan de themapagina Samenhang in het primair onderwijs.

Hoe houd ik zicht op de kwaliteit van het thuiswerk?

Op deze site geven we enkele tips om jou én je leerlingen zicht te geven op hoe goed ze iets hebben gedaan. Zie Kwaliteit thuiswerk.

Hoe maak ik gebruik van digitale mogelijkheden nu leerlingen deels thuis en deels op school werken?

In de afgelopen periode heb je vast veel gebruik gemaakt van ICT om het onderwijs aan jouw leerlingen vorm te geven. Ook in deze periode kun je gebruik blijven maken van deze mogelijkheden. Lees hier verder over afstandsonderwijs en ICT.

Kan ik de taakkaarten voor praktijkonderwijs en vso ook inzetten op school?

De taakkaarten zijn zeker bruikbaar op school. De taken zijn ontwikkeld om in eigen huis te doen, bijvoorbeeld:  kijk in je keukenla en zoek keukengerei, maak een foto van het schoonmaken van je woonkamer, pak tuingereedschap uit de schuur, of maak een foto van veilig klussen in je huis. Deze taken zijn vanuit de thuissituatie opgezet, maar zijn makkelijk om te zetten naar een relevante schoolomgeving, bijvoorbeeld de aanrechtkastjes in de klas, het opruimen in de klas, het werk in het praktijklokaal. Van de taakkaarten verschijnt binnenkort een geactualiseerde versie. Lees meer op Thuiswerkopdrachten voor praktijkonderwijs en vso.

Wat gaat goed, wat kan beter en wat willen we – ook als de scholen weer open gaan – in stand houden?

Binnen je eigen school hebben collega’s een grote variëteit aan aanpakken en oplossingen gevonden die de moeite waard zijn om samen te delen. Deze vaak individuele ervaringen van de eerste weken afstandsonderwijs kunnen een waardevolle bron zijn om gezamenlijk te doorden­ken hoe je het onderwijs in de toekomst wilt vormgeven. SLO heeft samen met de VO-raad gespreksvragen opgesteld die je als schoolleider en/of teamleider kunt gebruiken in (online) team­gesprekken om de opgedane kennis en vaardigheden te borgen. Lees hierover meer op Samen in gesprek over leren op afstand.

Waar vind ik voorbeelden van hoe anderen afstandsonderwijs hebben vorm gegeven?

In een serie blogs delen leraren, begeleiders en andere onderwijsprofessionals hoe zij in de afgelopen periode aan de slag zijn gegaan met afstandsonderwijs. Zie de verschillende bijdragen op deze pagina.

toon meer