Onderwijs op afstand

8 oktober 2020

Begeleiding van leerlingen op afstand

Na een periode van sluiting zijn de scholen weer open. Het zal ook in de komende periode een zoektocht zijn hoe je met alle maatregelen die gelden en mogelijkheden die iedere school heeft je onderwijs vormgeeft.

Vanuit onze ervaring met doelen, leerlijnen en evaluatie bieden wij op deze pagina een paar aandachtspunten met bijbehorende tips die kunnen helpen bij het vormgeven van onderwijs in tijden van Covid-19.

Primair onderwijs

Voor de zomervakantie heeft SLO leerdoelen geprioriteerd. Om welke leerdoelen en lesstof ging deze selectie?

Voor taal, rekenen en wereldoriëntatie zijn beredeneerde selecties in leerdoelen en suggesties voor prioritering van lesstof gemaakt, die je kunt raadplegen om verantwoorde keuzes te maken. Denk daarbij vooral aan wat jouw groep nodig heeft. De uitwerkingen zijn beschreven voor groep 1-2, 3-4, 5-6, 7 en 8. Lees verder op de pagina Prioriteren leerdoelen.

Hoe breng je als team samenhang in de opdrachten?

Kidsweek, Schooltv en SLO ontwikkelen samen speciale (gratis) lessen voor thuis. Voor groep 5 t/m 8 worden er geïntegreerde lesmaterialen voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek en kunst & cultuur) en taal gemaakt. De lessenreeks vind je op www.kidsweekindeklas.nl/thuis – mapje Wereld & Taal. Deze materialen kun je nog steeds gebruiken bij lessen taal en wereldoriëntatie.

Wil je meer weten over samenhang in het primair onderwijs? Bekijk dan de themapagina Samenhang in het primair onderwijs.

Primair en voortgezet onderwijs

Hoe houd ik zicht op de kwaliteit van het huiswerk dat leerlingen thuis maken?

Op deze site geven we enkele tips om jou én je leerlingen zicht te geven op hoe goed ze iets hebben gedaan. Zie Kwaliteit thuiswerk.

Hoe maak ik gebruik van digitale mogelijkheden waarmee we voor de zomer veelvuldig gewerkt hebben?

In de periode tot aan de zomervakantie heb je vast veel gebruik gemaakt van ICT om het onderwijs aan jouw leerlingen vorm te geven. Ook kun je gebruik blijven maken van deze mogelijkheden. Lees hier verder over afstandsonderwijs en ICT.

Kan ik de taakkaarten voor praktijkonderwijs en vso ook inzetten op school?

De taakkaarten zijn zeker bruikbaar op school. De taken zijn in eerste instantie ontwikkeld om in eigen huis te doen, bijvoorbeeld:  kijk in je keukenla en zoek keukengerei, maak een foto van het schoonmaken van je woonkamer, pak tuingereedschap uit de schuur, of maak een foto van veilig klussen in je huis. Deze taken zijn makkelijk om te zetten naar een relevante schoolomgeving, bijvoorbeeld de aanrechtkastjes in de klas, het opruimen in de klas, het werk in het praktijklokaal. Van de taakkaarten is een geactualiseerde versie beschikbaar:

Wat hebben we geleerd van afstandsonderwijs en wat willen we, nu de scholen weer open zijn, in stand houden?

Binnen je eigen school hebben collega’s een grote variëteit aan aanpakken en oplossingen gevonden die de moeite waard zijn om samen te delen. Deze vaak individuele ervaringen van de eerste weken afstandsonderwijs kunnen een waardevolle bron zijn om gezamenlijk te doorden­ken hoe je het onderwijs in de toekomst wilt vormgeven. SLO heeft samen met de VO-raad gespreksvragen opgesteld die je als schoolleider en/of teamleider kunt gebruiken in (online) team­gesprekken om de opgedane kennis en vaardigheden te borgen. Lees hierover meer op Samen in gesprek over leren op afstand.

Waar vind ik voorbeelden van hoe anderen afstandsonderwijs hebben vorm gegeven?

In een serie blogs delen leraren, begeleiders en andere onderwijsprofessionals hoe zij in de afgelopen periode aan de slag zijn gegaan met afstandsonderwijs. Zie de verschillende bijdragen op deze pagina.

toon meer