Integratie van rekenen-wiskunde en natuur en techniek


23 januari 2019

Deze publicatie is bedoeld om pabo-studenten en leerkrachten in het basisonderwijs rekenen-wiskunde en natuur & techniek een soort ‘werkomgeving’ te bieden waarbinnen mogelijkheden voor geïntegreerd onderwijs worden aangereikt met rekenen-wiskunde en natuur & techniek als belangrijke vakinhoudelijke componenten, een werkomgeving die de lezer in staat stelt om aspecten van geïntegreerd onderwijs nader te overdenken, om ervaring op te doen met het organiseren van onderwijsleeractiviteiten rond de gepresenteerde thema’s en om zich daarbij verder te bekwamen in de vakinhoudelijke competenties die van belang worden geacht. Het boekje heeft niet de pretentie het laatste woord te hebben over de problematiek van geïntegreerd onderwijs. Het beoogt slechts enkele inspirerende voorbeelden van thematisch opgezet, geïntegreerd onderwijs aan te reiken, alsmede een eerste indicatie te geven van de competenties waarover een (aanstaande) leerkracht bij voorkeur dient te beschikken om dit onderwijs te kunnen voorbereiden en uitvoeren.


Jaar van uitgave: 2008

Kemmers, P., Moerlands, F., Vedder, J., & Buijs, K. (2008). Integratie van rekenen-wiskunde en natuur en techniek. Enschede: SLO.