Meer samenhang in bovenbouw vmbo


23 januari 2019

Deze publicatie is van belang voor vmbo-docenten taal en wiskunde die zich inzetten voor de vakkenintegratie in de bovenbouw en voor meer samenhang in het leerplan. Aan de orde komen: motieven en ruimte voor integratie;- vormen en gradaties van integratie; het leren van de leerling: past vakkenintegratie bij 'de' vmbo-leerling, en zo ja: onder welke condities; mogelijkheden vanuit taal en wiskunde. Wat betreft dat laatste worden de volgende onderwerpen besproken: integratiemogelijkheden, belemmeringen bij integratie, mogelijke oplossingen, ontwerpen van opdrachten, voorbeelden van integratiemogelijkheden.


Jaar van uitgave: 2010

Abbenhuis, R., Brink, G. van de, Fernandez, E., Haverkamp, M., Hilten, J. van, Kleunen, E. van, ... , Schmidt, V. (2010). Meer samenhang in bovenbouw vmbo. Enschede: SLO.