Rekenachterstand bij leerlingen

5 februari 2020

Rekenachterstand komt voor bij een substantieel deel van de leerlingen. Rekenachterstand kan ontstaan doordat leerlingen bepaalde leerstof niet is aangeboden of doordat een leerling bepaalde leerstof niet op het juiste niveau beheerst. Begeleiding van leerlingen met rekenachterstanden vormt een aanzienlijke uitdaging voor leerkrachten en docenten en gaat vaak verder dan simpelweg herhaling van leerstof plus oefenen. Hier tref je een aantal documenten aan die daarbij behulpzaam kunnen zijn.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Fundamentele doelen rekenen-wiskunde: uitwerking van het fundamenteel niveau 1F voor einde basisonderwijs, versie 1.2

In dit document, bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs, is referentieniveau 1F voor rekenen vertaald in het jargon dat in het basisonderwijs en in rekenmethodes voor basisonderwijs wordt gebruikt. Per rekendomein wordt aangegeven wat kinderen op het niveau van 1F zouden moeten kunnen. Ook worden voorbeelden gegeven. Inmiddels is dit document wat verouderd en kan beter vervangen worden door Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S.