Samenwerking

27 juli 2023

Voor de ontwikkeling en het vormgeven van een praktijkgericht programma werk je samen met het mbo en het bedrijfsleven. Het is van belang dat je op tijd de regionale samenwerking opzet dan wel intensiveert. Te denken valt aan het opstarten van samenwerking op het gebied van:

  • levensechte opdrachten (inzet van mbo/bedrijven als opdrachtgever en/of als beoordelaar);
  • het bieden van (onderdelen van) het praktijkgerichte programma op de locatie van het mbo/bedrijf;
  • het geven van (onderdelen van) het praktijkgerichte programma door mbo-docenten/-studenten;
  • het gezamenlijk inrichten van LOB, stage-activiteiten of het profielwerkstuk;
  • het inrichten van doorlopende leerroute(s) naar niveau 3 /4.

Als je gebruik wilt maken van de ruimte die de wet doorlopende leerroutes biedt, dan moet je dit aan de voorkant regelen middels een samenwerkingsovereenkomst. Voor het opstarten en vormgeven van samenwerking kun je gebruikmaken van de bouwstenen. Dit zijn hulpmiddelen, geen blauwdrukken. Bepaal zelf en wanneer en wat voor jouw regio past.

Netwerken opbouwen

Mogelijk heb je als vmbo-school nog geen samenwerking in de regio of staat dit in uw regio nog in de kinderschoenen. Er zijn hulpmiddelen die je kunt raadplegen bij het opzetten van samenwerkingen, bijvoorbeeld de samenwerkingstoolkit van het vmbo-platform Z&W of het Education Model Canvas van Sterk Techniek Onderwijs (STO). Je kunt deze tools op alle niveaus van de samenwerking inzetten. Daarnaast kan het reflectie-instrument van de VO-raad ondersteuning bieden bij het opstarten van het regionale gesprek over de samenwerking.
Gedurende de pilot zullen we voorbeelden van hoe de pilotscholen samenwerking hebben vormgegeven ontsluiten.