Van EP naar OP

27 juli 2023

Team Support Agenda

Een school die een of meerdere praktijkgerichte programma’s aanbiedt, staat voor de uitdagende taak een concept-examenprogramma te vertalen naar een onderwijsprogramma, waarbij vraagstukken van externe opdrachtgevers een centrale rol spelen.

Deze ontwikkeltaak kun je op meerdere manieren vormgeven. Er zijn scholen die ruimte geven voor het creatieve proces waarbij leraren een centrale rol spelen zonder ‘ objectieve maatstaven of vaste procedures; het gaat vooral om ruimte voor de ontwerper om vanuit zijn eigen visie creatief in te spelen op de unieke kenmerken van de doelgroep’, (Visscher-Voerman & Gustafson, 2004). Leraren lossen problemen gaandeweg op. Er zijn ook scholen die de voorkeur geven aan een meer planmatige aanpak. Zij formuleren vooraf doelstellingen die zij gaandeweg het proces als leidraad hanteren. En er zijn nog meer mogelijke ontwikkelbenaderingen waar een school voor kan kiezen.

SLO ondersteunt het ontwikkelen van het onderwijsprogramma met een Team Support Agenda (TSA) waarmee je in twee bijeenkomsten een gezamenlijk taal ontwikkelt die in elk ontwikkelproces van pas komt. Tegelijkertijd formuleer je samen met je team gedeelde uitgangspunten over leermiddelen, beoordelen en nog veel meer. Hier heb je veel profijt van, ongeacht de ontwikkelbenadering die je voorkeur heeft.

Deze Team Support Agenda is een concept en voor doorontwikkeling is feedback vanuit de praktijk nodig. Laat ons daarom weten als je de TSA hebt gebruikt, wat je ervan vindt! Dat kan via g.vanslochteren@slo.nl.