Didactische principes

27 juli 2023

Werken vanuit het concept-examenprogramma waarin leerdoelen zijn vastgesteld (eindtermen), vraagt om een doelgerichte benadering waarin leerlingen actief zijn in praktijksituaties. Een didactisch principe dat hier goed bij aansluit is formatief evalueren. Formatief evalueren staat in dienst van leren. Het biedt leraar en leerlingen inzicht in het leerproces en heeft een aantal belangrijke eigenschappen. Er is sprake van een cyclisch proces gericht op verder leren. Het gaat om doelgericht in plaats van toetsgericht onderwijs. Daarbij gaan leraar en leerlingen met elkaar in gesprek en geven ze samen het leren vorm.
Goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen betekent dat je als leraar:

  • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;
  • een goed beeld hebt waar de leerling staat;
  • de leerling gerichte instructie, mogelijk feedback geeft en verder op weg helpt.
FE cyclus
Gulikers & Baartman, 2017