Het examenprogramma

5 september 2023

De conceptexamenprogramma's zijn geschreven door een ontwikkelteam van docenten onder begeleiding van SLO met gebruikmaking van feedback van de pilotscholen en van een advieskring van stakeholders. Je vindt in de conceptexamenprogramma's een korte uitleg over wat het praktijkgerichte programma is wat de eindtermen van het nieuwe conceptexamenprogramma zijn. In die eindtermen is in formele bewoordingen beschreven wat leerlingen geacht worden te kennen en kunnen na het volgen van het vak (kennis en vaardigheden).

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit een concept is: de ontwikkeling van het concept-examenprogramma zal de komende jaren doorlopen. De ervaringen van de pilotscholen zijn daarbij belangrijk. De scholen staan gedurende de hele pilotperiode in nauw contact met elkaar en met de ontwikkelaars van het programma. Ook stakeholders worden betrokken bij de verdere ontwikkeling.

Opbouw van de conceptexamenprogramma's

Alle praktijkgerichte conceptexamenprogramma's zijn opgedeeld in zes delen. Deel A tot en met C is voor alle programma’s gelijk.

  • A. praktijkgerichte vaardigheden
  • B. werken in opdracht van een externe opdrachtgever
  • C. loopbaanontwikkeling
  • D. werkvelden
  • E. programmaspecifieke vaardigheden en kennis
  • F. mondiale vraagstukken