Examenprogramma's

12 mei 2021

Een examenprogramma beschrijft wat leerlingen moeten kennen en kunnen om het vak af te kunnen ronden.

Om tot een goed examenprogramma voor het praktijkgerichte programma te komen, werkt SLO iteratief in ontwikkelteams. Ieder team bestaat uit docenten van het vmbo, havo en mbo en een curriculumexpert van SLO. De teams worden geadviseerd door een adviesgroep met vertegenwoordigers van onder andere  wetenschappers, vakverenigingen en lerarenopleiders met elk hun eigen expertise.

De examenprogramma’s worden getoetst op de pilotscholen tot 2024. Daarvoor maken we eerst een concept examenprogramma. Dat proces ziet er in grove lijnen als volgt uit:

  • In december 2019 is het kader van het praktijkgerichte programma vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten en de inhoud op hoofdlijnen van het praktijkgerichte programma.
  • In oktober 2020 is het format voor de examenprogramma’s goedgekeurd. Een format is een hulpmiddel om tot een examenprogramma te komen. Hierin staan de belangrijkste onderdelen van elk examenprogramma, gebaseerd op kennis en vaardigheden.
  • Daarna zijn de ontwikkelteams aan de slag gegaan met het startdocument. In het startdocument staan de eerste contouren van de praktijkgerichte programma’s. Deze zijn vooral gericht op wat er karakteristiek is aan elk afzonderlijk programma en de bijbehorende contexten, kennis en vaardigheden. Het startdocument hebben we in januari 2021 opgeleverd. Pilotscholen en de advieskring hebben hier feedback op gegeven.
  • Op 1 april 2021 is het tussenproduct concept examenprogramma opgeleverd. Ook hier wordt de feedback van pilotscholen en de advieskring gevraagd. Met deze feedback wordt het concept examenprogramma verder vormgegeven.
  • 25 mei moet het concept examenprogramma klaar zijn. Op basis hiervan kunnen docenten hun lesmateriaal ontwikkelen. Vanaf schooljaar 2021 – 2022 wordt het examenprogramma voor ieder praktijkgericht programma getoetst in de praktijk.
  • In de pilotfase wordt het examenprogramma voor ieder praktijkgericht programma met de pilotsscholen doorontwikkeld.

contactpersoon

44