Examenprogramma's

17 maart 2022

Eerste versie concept examenprogramma’s vastgesteld door demissionair minister Slob

Demissionair minister Slob heeft vijf concept examenprogramma’s voor de pilot praktijkgerichte programma’s vastgesteld. Dat is een belangrijke mijlpaal: vanaf september gaan ruim 100 pilotscholen deze concept examenprogramma’s beproeven.

De concept examenprogramma’s voor de praktijkgerichte programma’s Dienstverlening en Producten, Economie en Ondernemen, Informatietechnologie, Zorg en welzijn en Technologie en Toepassing vind je aan de rechterzijde op deze pagina.

Het afgelopen jaar is er door de ontwikkelgroepen, onder leiding van SLO, hard gewerkt aan de concept examenprogramma’s. Pilotscholen en stakeholders hebben deze telkens van feedback voorzien. Vmbo-scholen die meedoen aan de pilot gaan vanaf schooljaar 2021-2022 de concept examenprogramma’s beproeven. De concept examenprogramma’s worden op basis van ervaringen van de pilotscholen en reacties vanuit het veld bijgesteld.

Ook niet-pilotscholen kunnen met deze concept examenprogramma’s aan de slag. Let op: deze scholen mogen een praktijkgericht programma alleen als extra-curriculair vak aanbieden. Scholen kunnen zich ook op andere manieren voorbereiden op de invoering van de nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma, bijvoorbeeld door deel te nemen aan scholing in het kader van de nieuwe leerweg via bijscholing vmbo.

Aan de concept examenprogramma’s voor de licentiegebonden programma’s Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), Media, Vormgeving en ICT (MVI), Mobiliteit en Transport (M&T), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Maritiem en Techniek (MaT) wordt nog gewerkt. De verwachting is dat die in het najaar van 2021 gereed zijn. De pilot voor deze licentiegebonden programma’s start in augustus 2022.

Heb je vragen over de concept examenprogramma’s? Mail dan naar vmbo@slo.nl

Voor vragen over de nieuwe leerweg verwijzen we je graag naar de website van de nieuwe leerweg.