Blogs

17 juli 2023

Je kunt ook als gastschrijver een blog schrijven. Mail naar vmbo@slo.nl.

Een verslag van een inspirerend schoolbezoek bij pilotschool Het Cals College

13 december 2021

Het Cals College in IJsselstein is één van de 136 scholen in Nederland die sinds dit schooljaar deelneemt aan de pilot praktijkgericht programma Zorg & Welzijn. Het college is met een klas van 21 enthousiaste leerlingen gestart, zij hebben inmiddels hun draai gevonden. De leerlingen, teamleider Sandra Looyé en docent Zorg & Welzijn Annemarie Oude Groen vertellen SLO en OCW tijdens het schoolbezoek graag over hun ervaringen binnen de pilot. Voor SLO en OCW waardevolle informatie die meegenomen wordt in de doorontwikkeling van het praktijkgericht programma.

Hoe kom je aan een opdracht voor het praktijkgericht programma?

8 april 2021

Leerlingen die aan de slag gaan met vraagstukken van opdrachtgevers uit bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Dat is de kern van een prakrijkgericht programma op het vmbo. Die vraagstukken gaan bijvoorbeeld over het bedenken van een innovatieve oplossing in de zorg tot het promoten van duurzame mobiliteit in de horeca.
Maar aan die opdrachten komen, blijkt in de praktijk een uitdaging. In de gesprekken die ik voer met pilotscholen merk ik dat veel scholen het opzetten van een netwerk een lastige taak vinden. "We kunnen onze stagiaires al niet goed kwijt," zeggen ze. Voor deze scholen hebben we tips verzameld die tijdens kennismakinggesprekken met pilotscholen voorbij zijn gekomen. Begin bijvoorbeeld eens bij:

 • Oud-leerlingen die een bedrijf hebben
 • Ouders van alle leerlingen, niet alleen PGP-leerlingen
 • Ondernemersverenigingen
 • Rotary, Lions
 • De lokale buurderij
 • Vrijwilligersverenigingen
 • Culturele instellingen (musea, erfgoedinstellingen)
 • Bewonersverenigingen (VVE’s)
 • Bibliotheken
 • Sportverenigingen
 • Speeltuinverenigingen
 • Buurtverenigingen
 • Mbo-instellingen met miniondernemingen
 • Verzorgingstehuizen
 • Pitch geven op KvK ondernemersdagen
 • Gemeente

Inmiddels hebben enkele pilotscholen al succes: de eerste opdrachten zijn binnen. Het Willem van Oranje College organiseerde een vragenuurtje voor ouders die geïnteresseerd zijn in het PGP E&O. Een van de aanwezige ouders met een eigen bedrijf werd enthousiast en bedacht ter plekke een opdracht. Of leerlingen voor een groep kinderdagverblijven een video wilden maken waarin toekomstige klanten kunnen zien hoe hun kinderen de dag doorbrengen op een van hun kinderdagverblijven. Hiermee willen ze ook graag laten zien hoe milieubewust ze werken en dat ze lokale producten afnemen.

Liesbeth Pennewaard
Liesbeth is leerplanontwikkelaar en begeleider van de pilot praktijkgerichte programma’s en schrijft over haar ervaringen, inzichten en overdenkingen.