Blogs

9 maart 2022

Je kunt ook als gastschrijver een blog schrijven. Mail naar vmbo@slo.nl.

Een verslag van een inspirerend schoolbezoek bij pilotschool Het Cals College

13 december 2021

Het Cals College in IJsselstein is één van de 136 scholen in Nederland die sinds dit schooljaar deelneemt aan de pilot praktijkgericht programma Zorg & Welzijn. Het college is met een klas van 21 enthousiaste leerlingen gestart, zij hebben inmiddels hun draai gevonden. De leerlingen, teamleider Sandra Looyé en docent Zorg & Welzijn Annemarie Oude Groen vertellen SLO en OCW tijdens het schoolbezoek graag over hun ervaringen binnen de pilot. Voor SLO en OCW waardevolle informatie die meegenomen wordt in de doorontwikkeling van het praktijkgericht programma.

Hoe kom je aan een opdracht voor het praktijkgericht programma?

8 april 2021

Leerlingen die aan de slag gaan met vraagstukken van opdrachtgevers uit bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Dat is de kern van een prakrijkgericht programma op het vmbo. Die vraagstukken gaan bijvoorbeeld over het bedenken van een innovatieve oplossing in de zorg tot het promoten van duurzame mobiliteit in de horeca.
Maar aan die opdrachten komen, blijkt in de praktijk een uitdaging. In de gesprekken die ik voer met pilotscholen merk ik dat veel scholen het opzetten van een netwerk een lastige taak vinden. "We kunnen onze stagiaires al niet goed kwijt," zeggen ze. Voor deze scholen hebben we tips verzameld die tijdens kennismakinggesprekken met pilotscholen voorbij zijn gekomen. Begin bijvoorbeeld eens bij:

 • Oud-leerlingen die een bedrijf hebben
 • Ouders van alle leerlingen, niet alleen PGP-leerlingen
 • Ondernemersverenigingen
 • Rotary, Lions
 • De lokale buurderij
 • Vrijwilligersverenigingen
 • Culturele instellingen (musea, erfgoedinstellingen)
 • Bewonersverenigingen (VVE’s)
 • Bibliotheken
 • Sportverenigingen
 • Speeltuinverenigingen
 • Buurtverenigingen
 • Mbo-instellingen met miniondernemingen
 • Verzorgingstehuizen
 • Pitch geven op KvK ondernemersdagen
 • Gemeente

Inmiddels hebben enkele pilotscholen al succes: de eerste opdrachten zijn binnen. Het Willem van Oranje College organiseerde een vragenuurtje voor ouders die geïnteresseerd zijn in het PGP E&O. Een van de aanwezige ouders met een eigen bedrijf werd enthousiast en bedacht ter plekke een opdracht. Of leerlingen voor een groep kinderdagverblijven een video wilden maken waarin toekomstige klanten kunnen zien hoe hun kinderen de dag doorbrengen op een van hun kinderdagverblijven. Hiermee willen ze ook graag laten zien hoe milieubewust ze werken en dat ze lokale producten afnemen.

Liesbeth Pennewaard
Liesbeth is leerplanontwikkelaar en begeleider van de pilot praktijkgerichte programma’s en schrijft over haar ervaringen, inzichten en overdenkingen.

De nieuwe leerweg houdt ons al lekker bezig

5 maart 2020

Of ik wilde sparren met de mavo-afdeling over de nabije toekomst? Wat de nieuwe leerweg gaat brengen, en wat handig en verstandig is om te doen? Op de vragen van een school in Rotterdam ging ik graag in. De afspraak met de decaan, de afdelingsleider bovenbouw vmbo en de opleidingsdirecteur was snel gemaakt.  We spraken over alles wat er speelt rondom de nieuwe leerweg. Zoals het kader dat er nu ligt en welke vakken getoetst gaan worden aan het kader om te zien of ze als praktijkgerichte programma ingezet mogen worden. Deze school speelde ook met de vraag of ze nu vooral aandacht gaan geven aan het doorontwikkelen van Informatietechnologie of van Technologie & Toepassing, of misschien wel beide? Samen kwamen we erop uit dat het ontwikkelen van T&T als praktijkgericht programma kansrijk is en het verstandig is eerst vooral daar in te investeren. Na ruim een uur stond ik weer buiten met een goed, zinvol en vooral ook leuk gesprek ‘in de pocket’. Ik dacht: “die komen er wel”.

Rob Abbenhuis
Kwartiermaker SLO

De nieuwe leerweg bestaat al

27 februari 2020

Dat beeld bleef hangen na een telefonisch adviesgesprek dat ik kortgeleden had met een schoolleider van een mavoschool uit het midden van het land. Deze school heeft nu al in hun mavo-programma praktisch gericht onderwijs vormgegeven. Op deze school volgen leerlingen vanaf de onderbouw, dus al vanaf leerjaar 1, plusvakken. Deze plusvakken zijn praktisch ingevuld en de inhoud wordt door de docenten bepaald. Maar nu de contouren van het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg wat helderder zijn, vraagt deze school zich af of ze dit programma straks nog wel kunnen aanbieden. Sluit wat zij doen aan bij de doelstelling en vormgeving van de nieuwe leerweg? We concluderen samen dat aanpassingen nodig zullen zijn, maar dat het niet om vergaande veranderingen zal gaan. Zij gaan door op de ingeslagen weg en doen zo alvast ervaring op. Ik verwacht dat de overgang naar de nieuwe leerweg straks soepel gaat verlopen voor hen. De laatste ontwikkelingen houden ze via www.sterkberoepsonderwijs.nl  goed in de gaten, en ik ga binnenkort eens bij ze langs.

Rob Abbenhuis
Kwartiermaker SLO