Pilot praktijkgerichte programma’s

25 juli 2023

In het vmbo doet zich een nieuwe ontwikkeling voor: praktijkgerichte programma’s in de gl en tl. Op dit moment nemen ruim 150 scholen deel aan de Pilot praktijkgericht programma. In deze pilot worden 13 verschillende examenprogramma’s ontwikkeld, in de praktijk getoetst en gemonitord. De pilot is bedoeld om in de praktijk te onderzoeken wat werkt en wat niet, hoe de praktijkgericht programma’s het beste ingericht kunnen worden en wat scholen, docenten en leerlingen nodig hebben.

Wat is het doel van dit programma?

Een praktijkgericht programma is een vak waarin leerlingen in de bovenbouw praktische kennis en ervaring opdoen in verschillende werkvelden. Door deze oriëntatie worden zij beter voorbereid op de overstap naar het vervolgonderwijs en maken zij hiervoor bewustere keuzes.

Het programma bestaat uit het uitvoeren van levensechte en realistische opdrachten van externe opdrachtgevers (bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs). Hierdoor ervaren leerlingen hoe het eraan toe gaat in de praktijk en ontwikkelen zij vaardigheden als samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, ontwerpen en onderzoeken. Ze kunnen zich oriënteren op verschillende opleidingen en beroepen. Daarom staan LOB en programmaspecifieke kennis en vaardigheden centraal in deze opdrachten.

De praktijkgerichte programma’s die op dit moment worden ontwikkeld zijn onder te verdelen in licentiegebonden en licentievrije programma's:

Licentievrije programma's:

 1. Economie en ondernemen
 2. Informatietechnologie
 3. Technologie en toepassing
 4. Zorg en welzijn
 5. Dienstverlening en producten
 6. Techniek en innovatief vakmanschap

Licentiegebonden programma's:

 1. Maritiem en techniek
 2. Bouwen, wonen en interieur
 3. Produceren, installeren en energie
 4. Horeca, bakkerij en recreatie
 5. Mobiliteit en transport
 6. Groen
 7. Media, vormgeving en ICT

Gedurende de pilot kan het aantal en de inhoud van de programma’s wijzigen.

Ontwikkeling en implementatie van de praktijkgerichte programma’s

SLO ontwikkelt examenprogramma’s voor de praktijkgerichte programma’s en denkt met het onderwijsveld na over de implementatie in het onderwijs. We brengen verschillende perspectieven bij elkaar en benutten de expertise van anderen. Zo werken we onder andere samen met docentontwikkelgroepen van het vmbo, havo en mbo. Ook bespreken we verschillende vraagstukken rondom de praktijkgerichte programma's met partijen als Platform-TL, Havoplatform, VO-raad, MBO-raad, SPV, VNO-NCW/MKB Nederland en het LAKS.

Leerlingen en de praktijkgerichte programma’s

Leerlingen zijn enthousiast over praktijkgerichte programma’s. In opdracht van OCW voerde YoungWorks een kwalitatief onderzoek uit onder jongeren in het vmbo-gtl, havo en mbo. Vrijwel alle ondervraagde jongeren reageren positief op het idee van een praktijkgericht programma. Het speelt in op een sterke behoefte aan praktische vaardigheden zoals zelfstandig werken, plannen, samenwerken en presenteren. Deze ervaring ondersteunt leerlingen bij het maken van een bewustere keuze voor het vervolgonderwijs.

De onderstaande video laat zien wat het praktijkgericht programma in het vmbo betekent voor leerlingen.

Praktijkgerichte programma’s erkend examenvak vanaf schooljaar 2024-2025

Alle scholen met een gemengde leerweg (gl) en/of een theoretische leerweg (tl) mogen vanaf schooljaar 2024-2025 een of meerdere van de dertien praktijkgerichte programma’s als examenvak aanbieden. De school bepaalt of zij het praktijkgericht programma zal aanbieden. Scholen kunnen straks dus kiezen: ze kunnen het huidige onderwijsprogramma blijven aanbieden, of het praktijkgerichte programma eraan toevoegen. Leerlingen kunnen een praktijkgericht programma kiezen dat door hun school wordt aangeboden. Dit schrijft Minister Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij een aantal voorgenomen besluiten over de invoer van de vrijwillige praktijkgerichte programma’s vanaf schooljaar 2024-2025 toelicht.

Meer informatie en veelgestelde vragen vind je in het nieuwsbericht op www.praktijkgerichteprogrammas.nl

Logo-PGP-GLTL-rgb

contactpersoon

Monja Lize Antens 270

programmamanager

contactpersoon

Muriel de Monnink 270

examenprogramma's

contactpersoon

Lyanca van de Groep 270