Pilot praktijkgerichte programma’s

7 september 2022

Het vmbo wordt vernieuwd: de theoretische en gemengde leerweg worden samengevoegd. Over een paar jaar volgt iedere leerling een praktijkgericht programma. Daarbinnen gaan leerlingen aan de slag met echte opdrachten van opdrachtgevers uit bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Het doel daarvan is leerlingen beter voor te bereiden op de keuze van vervolgonderwijs en aansluiting op het mbo niveau 4 of het havo.

De praktijkgerichte programma’s zijn onder te verdelen in licentiegebonden en licentievrije programma's:

Licentievrije programma's:

 1. Economie en ondernemen
 2. Informatietechnologie
 3. Technologie en toepassing
 4. Zorg en welzijn
 5. Dienstverlening en producten
 6. Techniek en innovatief vakmanschap

Licentiegebonden programma's:

 1. Maritiem en techniek
 2. Bouwen, wonen en interieur
 3. Produceren, installeren en energie
 4. Horeca, bakkerij en recreatie
 5. Mobiliteit en transport
 6. Groen
 7. Media, vormgeving en ICT

SLO ontwikkelt de examenprogramma’s hiervoor en denkt met ruim 150 pilotscholen na over de implementatie in het onderwijs. Dat doen we natuurlijk niet alleen. We brengen verschillende perspectieven bij elkaar en benutten de expertise van anderen. Zo werken we onder andere samen met docenten van het vmbo, havo en mbo die werken in ontwikkelgroepen en partijen als Platform-TL, Havoplatform, VO-raad, MBO-raad, SPV, VNO-NCW en MKB Nederland.

Leerlingen zijn enthousiast over praktijkgerichte programma’s. In opdracht van OCW voerde YoungWorks een kwalitatief onderzoek uit onder jongeren in het vmbo-gtl, havo en mbo. Vrijwel alle ondervraagde jongeren reageren positief op het idee van een nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Het speelt in op een sterke behoefte aan praktische vaardigheden zoals zelfstandig werken, plannen, samenwerken en presenteren. Door vaker met deze vaardigheden aan de slag te gaan, doen ze ervaringen op die de overstap naar een vervolgopleiding vergemakkelijkt.

De onderstaande video laat zien wat het samenvoegen van de TL en GL én het praktijkgericht programma in het vmbo betekent voor de leerlingen.

contactpersoon

44

programmamanager

contactpersoon

Muriël

examenprogramma's

contactpersoon

80

pilots