Pilot praktijkgerichte programma’s

22 november 2021

Het vmbo wordt vernieuwd: de theoretische en gemengde leerweg worden samengevoegd. Over een paar jaar volgt iedere leerling een praktijkgericht programma. Daarbinnen gaan leerlingen aan de slag met echte opdrachten van opdrachtgevers uit bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Het doel daarvan is leerlingen beter voor te bereiden op de keuze van vervolgonderwijs en aansluiting op het mbo niveau 4 of het havo.

De praktijkgerichte programma’s zijn onder te verdelen in 6 clusters:

  1. Zorg en welzijn
  2. Informatietechnologie
  3. Economie en ondernemen
  4. Technologie en toepassing
  5. Dienstverlening en producten
  6. Licentiegebonden programma’s zoals bijvoorbeeld groen, maritiem en bouwen, wonen en interieur (BWI). Alleen scholen met een licentie kunnen deze programma’s aanbieden.

SLO ontwikkelt de examenprogramma’s hiervoor en denkt met 136 pilotscholen na over de implementatie in het onderwijs. Dat doen we natuurlijk niet alleen. We brengen verschillende perspectieven bij elkaar en benutten de expertise van anderen. Zo werken we onder andere samen met docenten van het vmbo, havo en mbo die werken in ontwikkelgroepen en partijen als Platform-TL, havoplatform, VO-raad, MBO-raad, SPV, VNO-NCW en MKB Nederland.

Leerlingen zijn enthousiast over praktijkgerichte programma’s. In opdracht van OCW voerde YoungWorks een kwalitatief onderzoek uit onder jongeren in het vmbo-gtl, havo en mbo. Vrijwel alle ondervraagde jongeren reageren positief op het idee van een nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Het speelt in op een sterke behoefte aan praktische vaardigheden zoals zelfstandig werken, plannen, samenwerken en presenteren. Door vaker met deze vaardigheden aan de slag te gaan, doen ze ervaringen op die de overstap naar een vervolgopleiding vergemakkelijkt.

De onderstaande video laat zien wat het samenvoegen van de TL en GL én het praktijkgericht programma in het vmbo betekent voor de leerlingen.

contactpersoon

44

programmamanager

contactpersoon

70

examenprogramma's

contactpersoon

80

pilots