Het schoolexamen Nederlands in de tweede fase vo: uitkomsten van een enquête


23 januari 2019
Vanaf 2007 hebben scholen meer ruimte om de vormgeving en inhoud van het schoolexamen zelf te bepalen. Over de wijze waarop zij het schoolexamen Nederlands in de tweede fase voortgezet onderwijs hebben vormgegeven heeft SLO een digitale enquête gehouden onder docenten Nederlands. De resultaten van deze enquête kunnen interessant zijn voor docenten en vaksecties die aan de slag gaan met schoolexamens voor het vak Nederlands. Zij kunnen hun eigen praktijk, of de voorgenomen veranderingen daarin, spiegelen aan wat andere scholen doen. De enquête ging in op onderwerpen als de (eventuele) spreiding van het schoolexamen over de leerjaren, de te toetsen vakonderdelen, toetstvormen en -constructie en de herkansenregeling.

auteur SLO: Theun Meestringa
auteur extern: Ravesloot, C.
jaar van uitgave: 2012

Meestringa, T., & Ravesloot, C. (2012). Het schoolexamen Nederlands in de tweede fase vo: uitkomsten van een enquête. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie