Leerlijn

6 april 2021

Woordgroepen en zinnen
fase 1 (groep 1-2)
 • zin
fase 2 (groep 3-4)
 • zinsdeel
fase 3 (groep 5-6)
 • zinsbouw
 • onderwerp
 • persoonsvorm
 • vertel-, vraag-, bevel-, uitroepzin
fase 4 (groep 7-8)
 • hoofdzin
 • bijzin
 • lijdend voorwerp
 • meewerkend voorwerp
 • werkwoordelijk gezegde
 • lijdende vorm (passief) ↔ bedrijvende vorm (actief)
 • vragende vorm
 • woordvolgorde
fase 5 (onderbouw vo)
 • woordgroep
 • grammatica
 • zinsstructuur
 • naamwoordelijk gezegde
 • bijwoordelijke bepaling
 • voorzetsel voorwerp
 • mededelend ↔ gebiedend
 • enkelvoudige ↔ samengestelde zin
 • nevengeschikt ↔ ondergeschikt
 • samentrekking
fase 6 (bovenbouw vo)
 • tangconstructie
 • congruentie ↔ incongruentie
 • valentie