Uitzetten in leerlijnen

1 april 2021

De begrippen waarmee we over taal en taalgebruik kunnen praten en denken zijn uitgezet in een leerlijn, die loopt van groep 1-2 in het po naar de bovenbouw van het vo. Elk begrip is toegewezen aan een cluster van twee of meer leerjaren. De volgende tabel laat een fragment zien van die leerlijn: een aantal begrippen waarmee we over ‘woordvorming’ praten, verdeeld over een aantal leerjaren:

fragment leerlijn
Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 Onderbouw vo

lettergreep
vraagwoord

samenstelling
voorvoegsel

vervoeging
afleiding

verbuiging
onzijdig

Wat betekent het nu als een begrip is opgenomen in een bepaalde fase in de leerlijn, bijvoorbeeld vervoeging in groep 7-8? Daarmee geven we indicatief aan dat de term vervoeging vanaf groep 7-8 gebruikt kan worden. Vroeger of later kan wel, maar is minder waarschijnlijk.

Als je als leraar een begrip eenmaal introduceert, zal het in het vervolg van de leerjaren in gebruik blijven. Door leraren, maar ook en steeds bewuster door de leerlingen. Door het herhaald en gevarieerd gebruik in verschillende contexten, zal de betekenis van zo’n begrip zich verbreden en verdiepen. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen die begrippen bewust inzetten om na te denken over hun taal en taalgebruik.