Leerlijn

6 april 2021

Teksten
a. tekstsoorten b. tekstkenmerken
fase 1 (groep 1-2)
 • rijmpje, vers, gedicht
 • lied
 • grap
 • verhaal
 • prentenboek
fase 2 (groep 3-4)
 • overleg
 • taalspel
 • dagboek (rapporteren)
 • brief
 • tekst
 • onderwerp (van een tekst)
 • gespreksvorm
 • tekstverband (opsomming)
fase 3 (groep 5-6)
 • discussie
 • interview/vraaggesprek
 • voordracht/presentatie
 • nieuwsbericht (informeren)
 • gebruiksaanwijzing
 • recept (instrueren)
 • advertentie (activeren)
 • affiche
 • (auto)biografie
 • boekbespreking
 • tekstsoort
 • tekstvorm
 • tekstfunctie
 • digitale tekst
 • tekstverband (chronologie, oorzaak-gevolg, opsomming-conclusie)
 • tekststructuur
 • standpunt
 • argument
 • feit ↔ mening
 • hoofdgedachte (van een tekst)
 • hoofdzaak ↔ bijzaak
 • signaalwoord
 • verwijswoord
 • verbindingswoord
fase 4 (groep 7-8)
 • debat
 • verslag
 • betoog
 • e-mail (corresponderen)
 • twitterbericht
 • app-, sms-, chatbericht
 • routebeschrijving (instrueren)
 • blog, vlog (rapporteren)
 • aantekeningen
 • schema
 • samenvatting (informeren)
 • monoloog ↔ dialoog
 • tekstverband (middel-doel, voordelen-nadelen, vergelijking)
 • tijdaanduiding
 • plaatsaanduiding
 • directe ↔ indirecte rede
fase 5 (onderbouw vo)
 • speech
 • beschouwing
 • infographic
 • artikel
 • handleiding
 • recensie
 • tekstverband (probleem-oplossing, tegenstelling)
 • informatiedichtheid
 • tekstkenmerken
 • zakelijke ↔ literaire teksten
 • multimediale teksten
 • stijl/woordkeus
 • antecedent
fase 6 (bovenbouw vo)
 • essay
 • pleidooi
 • uiteenzetting
 • column
 • tekstverband (probleem-maatregel)