Leerlijn taalleerproces

11 januari 2023

(Taal)-leerproces
fase 1 (groep 1-2)
fase 2 (groep 3-4)
fase 3 (groep 5-6)
 • leesmanieren: zoekend, globaal
 • luistermanieren: globaal
 • voorspellen
 • tekstbespreking (pdf, 90 kB) (van eigen tekst)
 • tekstcommentaar (feedback)
 • leesplezier
fase 4 (groep 7-8)
 • leesmanieren: selectief, scannend, studerend
 • luistermanieren: precies, gericht
 • woordraad-, (pdf, 154 kB) woordleer- en woordonthoudstrategieën
 • strategieën (spreek-, schrijf- (pdf, 204 kB), lees-, luister-, gespreksstrategie)
 • (her)formuleren
 • reviseren (pdf, 225 kB)
 • motivatie (lees-, schrijf-, spreekmotivatie)
 • taalplezier
 • oriënteren, uitvoeren, reflecteren, evalueren
fase 5 (onderbouw vo)
fase 6 (bovenbouw vo)