Leerlijn

1 april 2021

(Taal)-leerproces
fase 1 (groep 1-2)
fase 2 (groep 3-4)
 • plannen
 • voorkennis oproepen
 • herschrijven
fase 3 (groep 5-6)
 • leesmanieren: zoekend, globaal
 • luistermanieren: globaal
 • voorspellen
 • tekstbespreking (van eigen tekst)
 • tekstcommentaar (feedback)
 • leesplezier
fase 4 (groep 7-8)
 • leesmanieren: selectief, scannend, studerend
 • luistermanieren: precies, gericht
 • woordraad-, woordleer- en woordonthoudstrategieën
 • strategieën (spreek-, schrijf-, lees-, luister-, gespreksstrategie)
 • (her)formuleren
 • reviseren
 • motivatie (lees-, schrijf-, spreekmotivatie)
 • taalplezier
 • oriënteren, uitvoeren, reflecteren, evalueren
fase 5 (onderbouw vo)
 • taalleerdoelen
 • redigeren
 • spellinggeweten
 • leesattitude
fase 6 (bovenbouw vo)
 • proces (schrijf-, lees-, spreek-, luisterproces)
 • transfer
 • metataal
 • bewustzijn (taal-, formuleer-, spellingbewustzijn)