Leerlijn

6 april 2021

Taal en maatschappij
fase 1 (groep 1-2)
 • taal
fase 2 (groep 3-4)
 • spreektaal ↔ schrijftaal
 • vreemde taal
 • geheimtaal
 • gebarentaal
fase 3 (groep 5-6)
 • mondeling ↔ schriftelijk
 • moedertaal ↔ tweede taal
 • thuistaal
 • schooltaal
 • meertaligheid
fase 4 (groep 7-8)
 • standaardtaal
 • dialect, streektaal
 • accent
 • wereldtaal
 • leesklimaat
 • digitale geletterdheid
fase 5 (onderbouw vo)
 • vaktaal, jargon
 • groepstaal (zoals straattaal, jongerentaal)
 • taalverandering (historisch, maatschappelijk, politiek)
 • texting-taal
 • taalstoornis
fase 6 (bovenbouw vo)
 • maatschappelijke context
 • taalvariatie, taalvariant
 • taalconventie
 • taalverschijnsel
 • taalsysteem
 • taalnorm
 • taalpurisme
 • laaggeletterdheid
 • register