Leerlijn

6 april 2021

Taal en communicatie
a. communicatieve functie/doel (genre) b. taal in context
fase 1 (groep 1-2)
 • vertellen
 • spreken, luisteren, lezen, schrijven
 • voorlezen
fase 2 (groep 3-4)
 • boodschap
 • bedoeling
 • toon
 • spreker, schrijver, lezer, luisteraar
 • beurtwisseling
fase 3 (groep 5-6)
 • verzoeken
 • activeren
 • informeren (vb. voordracht)
 • verhalen (vb. prentenboek)
 • beschrijven
 • verslag doen/rapporteren
 • corresponderen (vb. e-mail)
 • argument
 • stelling
 • informatie
 • doel
 • publiek
 • communicatie
 • gespreksregels
 • lichaamstaal
 • taalvorm
 • beeldtaal
 • digitaal
 • bron
fase 4 (groep 7-8)
 • betogen
 • instrueren (vb. handleiding)
 • amuseren
 • overtuigen/argumenteren
 • tegenargument
 • online ↔ offline informatie
 • context
 • inhoud
 • formeel ↔ informeel taalgebruik
 • aanspreekvorm
 • auteur
 • mimiek
 • spreektempo, spreekpauze
 • volume
 • vloeiendheid
fase 5 (onderbouw vo)
 • beschouwen
 • verklaren
 • taalgebruikssituatie
 • taalfunctie (communicatief, expressief, conceptualiserend)
 • publiekgerichtheid
 • doelgerichtheid
 • genre (communicatief doel)
 • interactie
 • interpretatie
 • overtuigingskracht
 • medium, media
 • modus (mondeling, schriftelijk, multimodaal)
 • verbaal ↔ non-verbaal
 • objectief ↔ subjectief
fase 6 (bovenbouw vo)
 • manipuleren
 • beledigen
 • uiteenzetten
 • discrimineren
 • productief ↔ receptief
 • communicatief effect
 • framing
 • ruis
 • miscommunicatie
 • metacommunicatie
 • argumentatiestructuur
 • drogredenen
 • literair effect