Leerlijn taal en communicatie

11 januari 2023

Taal en communicatie
a. communicatieve functie/doel (genre) b. taal in context
fase 1 (groep 1-2)
fase 2 (groep 3-4)
fase 3 (groep 5-6)
fase 4 (groep 7-8)
 • tegenargument
 • online ↔ offline informatie
 • context (pdf, 72 kB)
 • inhoud
 • formeel ↔ informeel taalgebruik
 • aanspreekvorm
 • auteur
 • mimiek
 • spreektempo, spreekpauze
 • volume
 • vloeiendheid
fase 5 (onderbouw vo)
 • beschouwen
 • verklaren
 • taalgebruikssituatie
 • taalfunctie (pdf, 60 kB) (communicatief, expressief, conceptualiserend)
 • publiekgerichtheid (pdf, 118 kB)
 • doelgerichtheid
 • genre (communicatief doel)
 • interactie
 • interpretatie
 • overtuigingskracht
 • medium, media
 • modus (mondeling, schriftelijk, multimodaal)
 • verbaal ↔ non-verbaal
 • objectief ↔ subjectief
fase 6 (bovenbouw vo)
 • manipuleren
 • beledigen
 • uiteenzetten
 • discrimineren
 • productief ↔ receptief
 • communicatief effect
 • framing
 • ruis
 • miscommunicatie
 • metacommunicatie
 • argumentatiestructuur
 • drogredenen (pdf, 77 kB)
 • literair effect