Leerlijn schriftconventies

11 januari 2023

a. tekstniveau b. spelling c. leestekens
Schriftconventies
fase 1
(groep 1-2)
 • voor ↔ achter
 • boven ↔ beneden/onder
 • links ↔ rechts
 • begin, midden, eind
 • boek (pdf, 79 kB)
 • voor ↔ achterkant
 • plaatje
fase 2
(groep 3-4)
 • regel
 • bladzijde
 • kaft
 • (titel)pagina
 • omslag
 • hoofdstuk
 • titel
 • punt
 • vraagteken
 • uitroepteken
 • haakjes
fase 3
(groep 5-6)
 • flaptekst
 • inhoudsopgave (pdf, 61 kB)
 • alinea
 • kernzin
 • kopje
 • opmaak/lay-out
 • marge
 • cursief gedrukt
 • vetgedrukt
 • illustratie
 • bladspiegel
 • witregel
 • kantlijn
 • leesteken
 • dubbele punt
 • aanhalingstekens
 • gedachtestreepje
 • afbreekstreepje
 • apostrof
 • komma (pdf, 97 kB)
fase 4
(groep 7-8)
 • taalverzorging
 • paragraaf
 • lettertype
 • leesbaarheid
 • handschrift ↔ typoschrift
 • interpunctie
 • puntkomma
 • koppelteken
 • trema
 • accent (grave, aigu, circonflexe)
fase 5
(onderbouw vo)
 • spellingwijziging
 • schriftsysteem
fase 6
(bovenbouw vo)