Leerlijn

6 april 2021

Literatuur
a. literaire teksten b. kenmerken
fase 1 (groep 1-2)
 • sprookje
fase 2 (groep 3-4)
 • strip
 • situatie
 • episode
 • hoofdpersoon
 • rijmwoord
fase 3 (groep 5-6)
 • poëzie
 • tijd
 • ruimte
 • verhaalwereld ↔ echte wereld
fase 4 (groep 7-8)
 • jeugdliteratuur
 • rap
 • thema
 • personage
 • verhaallijn
 • plot
 • verteltijd ↔ vertelde tijd
 • probleem ↔ oplossing
 • rijmschema
fase 5 (onderbouw vo)
 • literatuur
 • literaire canon
 • literair genre (vb. roman, novelle,
  graphic novel, script, cabaret)
 • fictie ↔ non-fictie
 • herkennend, belevend, interpreterend, beoordelend, kritisch, reflecterend, esthetisch
 • lezen
 • thematiek
 • vertelperspectief (ik, personaal, alwetend/auctoriaal)
 • verhaalstructuur
 • spanningsopbouw
 • climax ↔ anticlimax
 • tijdsprong
 • flash-forward ↔ flashback
 • cliffhanger
 • open ↔ gesloten einde
 • stijlfiguur
 • enjambement
 • metrum
fase 6 (bovenbouw vo)
 • adolescentenliteratuur
 • literatuurgeschiedenis
 • literaire stroming
 • lyriek
 • epiek
 • dramatiek
 • literair motief
 • intertekstualiteit
 • personificatie
 • focalisatie
 • narratief begrip