Leerlijn

6 april 2021

Klanken
fase 1 (groep 1-2)
 • klank
fase 2 (groep 3-4)
 • korte klank ↔ lange klank
 • klankzuiver
 • tweetekenklank
 • meertekenklank
 • cluster
 • klankgroep
 • klinker ↔ medeklinker
 • uitspraak
 • rijm
fase 3 (groep 5-6)
 • alfabet
 • klemtoon
 • open ↔ gesloten lettergreep
 • stemhebbend ↔ stemloos
 • beginrijm
 • eindrijm
 • alliteratie
fase 4 (groep 7-8)
 • intonatie
 • zinsmelodie
 • accent
fase 5 (onderbouw vo)
 • articulatie
fase 6 (bovenbouw vo)