Herman Schalk


Herman Schalk is bioloog, voormalig biologieleraar, toetsontwikkelaar en lerarenopleider. Als leerplanontwikkelaar levert hij bijdragen aan de kernprogramma's voor biologie (Leerplan in Beeld) en de toepassing daarvan in leerplannen. Hij is betrokken bij ondersteuning van schoolexamens, invoering van vernieuwingen in examenprogramma's en netwerken van leraren, lerarenopleiders en vervolgopleidingen. Samen met collega's begeleidt hij de pilot voor het vak Technologie & toepassing in het vmbo en de leernetwerken met scholen rond formatief evalueren. Zijn ervaring als toetsontwikkelaar zet hij in bij diverse projecten over toetsing en examinering waarbij SLO betrokken is.