Maarten Pieters


Maarten Pieters is projectleider voor de invoering van de vernieuwde bèta-examenprogramma’s. Hij heeft ervaring als projectleider, ontwikkelaar, adviseur en onderzoeker, vooral op het gebied van het natuurwetenschappelijk onderwijs en vakoverstijgende thema’s zoals duurzame ontwikkeling.