Zelf aan de slag


​Er zijn tal van tips en tools om zelf met formatieve evaluatie aan de slag te gaan in het onderwijs. Een kort overzicht met enkele interessante links.

Korte technieken van formatief evalueren - waar staat de leerling tijdens de les. (pdf, 1.3 MB)

19 korte activiteiten aan het begin, tijdens of het einde van de les waarmee de docent achterhaalt waar de leerlingen staan in hun leerproces. Op basis van de uitkomst stelt de docent zijn instructie en/of docent en leerlingen hun leeractiviteiten bij.

Unpacking Formative Assessment

In deze video licht Dylan Wiliam de vijf strategieën uit waarmee je vorm kunt geven aan de drie fases: feedup, feedback en feedforward.

The Classroom Experiment - Part 1 en The Classroom Experiment - Part 2

Een tweedelige BBC-documentaire waarin Dylan Wiliams experimenteert met technieken van formatief evalueren in de klas, zoals geen vingers, gebruik van wisbordjes, invulling ouderavonden door leerlingen, verkeerslichttechniek, leerlingen die feedback aan de docent geven etc.

Growing the List: 50 Digital Education Tools and Apps for Formative Assessment Success

Het toepassen van formatieve evaluatie in je onderwijs wordt een stuk makkelijker door het gebruiken van digitale hulpmiddelen. Deze site geeft een overzicht van veel gebruikte apps.

Vier websitemogelijkheden om een digitaal portfolio aan te leggen

Beschrijving van gratis mogelijkheden om leerlingen verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen taalproducten. De auteur van het blog wijst daarbij ook op het vaststellen van de functie van het portfolio: bewaren, reflecteren, presenteren.

Een handig hulpmiddel om leerlingen feedback te geven op het leren | CPS

Beschrijving van een effectief instrument bij feedback geven: de exit ticket& card.