Self-assessment grid

9 juli 2021

Met dit handige schema kun je jouw eigen taalniveau zelf inschatten, of dat van een ander (bijvoorbeeld van een leerling).

Het schema vat de can do-beschrijvingen van het ERK kort samen in een overzicht voor zowel taalactiviteiten als taalcompetenties.

Self-assessment grid aangepast