De inhoud van het ERK

15 december 2020

Het Companion Volume biedt per ERK-niveau can do-beschrijvingen voor alle taalactiviteiten, taalstrategieën en competenties. Verder zijn er een aantal thema's verder uitgewerkt of toegevoegd.

In deze sectie kun je alle schalen met de can do-beschrijvingen downloaden.

Ook kun je lezen over de vier thema's die in het Companion Volume zijn uitgewerkt ten opzichte van de 2001-versie van het ERK: mediation, meertalige en pluriculturele competentie, literatuur en gebarentaal.

NB. Aan sommige onderdelen wordt nog gewerkt.