Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4


4 juni 2020

Dit rapport over Engels in het basisonderwijs is van belang voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs, voor onderzoekers en voor auteurs van methodes en ander lesmateriaal Engels. Het betreft de bevindingen van de vierde peiling Engels in het basisonderwijs, gehouden in het voorjaar van 2012. Eerdere peilingen naar het aanbod en de resultaten van het onderwijs in de Engelse taal vonden plaats in 1991, 1996 en 2006. Net als in voorgaande peilingen zijn de leesvaardigheid, de luistervaardigheid, de spreekvaardigheid en de woordenschat Engels van leerlingen onderzocht. In 2012 is bovendien de schrijfvaardigheid gepeild.


Jaar van uitgave: 2013

Geurts, B., & Hemker, B. (2013). Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2012. PPON-reeks nr. 52. Arnhem: Cito.


toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema