Vakvernieuwing bedrijfseconomie

11 februari 2020

Op deze pagina vind je kort informatie over de vernieuwing en verder informatie over het nascholingsprogramma. Een update van deze implementatie, inclusief relevante verwijzingen naar websites, vind je onder de downloads (Update implementatie vernieuwing,voorjaar 2018).

Algemeen

Na ongeveer zestien jaar was het vak management & organisatie aan vernieuwing toe. Ontwikkelingen in het hart van het vak (de praktijk van het ondernemen en het functioneren van organisaties), de belevingswereld van de leerling en de samenleving vroegen daarom. De nieuwe missie en doelstellingen van het vak Bedrijfseconomie maken een andere invulling en programmering van het vak noodzakelijk. Het functioneren van organisaties blijft een belangrijke invalshoek, maar decentrale initiatieven krijgen een belangrijke plaats en het perspectief van het individu ofwel de leerling komt centraal te staan. Bijvoorbeeld aan de hand van vragen als: hoe zelf een onderneming te beginnen, wat behelst dit? Maar ook financiële zelfredzaamheid in het algemeen krijgt aandacht, onder meer bij persoonlijke financiële beslissingen, zoals het kopen van een huis. Dit soort privé-beslissingen lijkt op het eerste gezicht af te wijken van de problematiek van een organisatie. Toch is er grote overlap. Allerlei afwegingen en technieken die bij de aanpak van organisatorische vraagstukken aan de orde zijn, kunnen ook worden benut bij financiële kwesties op privégebied. En het zelf beginnen van een ondernemingsactiviteit – ondernemerschap – valt daar weer precies tussen in.

Als leidraad van het nieuwe examenprogramma is daarom een nieuw, overkoepelend, domein B toegevoegd. Dit domein brengt de domeinen A en C tot en met G in onderlinge samenhang, startend vanuit de (financiële) belevingswereld van de individuele leerling.  Domein B vormt een rode draad in het programma en start bij het begrip persoon, en loopt via eenmanszaak door naar rechtspersoon. In dit nieuwe domein B zijn overigens enkele eindtermen uit domein C van het huidige examenprogramma ('Financiering van activiteiten') opgenomen, zoals vormen van consumptief en hypothecair krediet .

In zijn geheel is domein B ('Van persoon tot rechtspersoon') een aanvulling op het huidige examenprogramma. Deze aanvulling betreft:

  • een brede benadering van de persoonlijke financiële zelfredzaamheid van de individuele leerling. Hierbij wordt aandacht besteed aan de financiële consequenties van belangrijke beslissingen zoals de keuze voor een opleiding, werken, het kopen van een huis, pensioen- en vermogensopbouw en de financiële en fiscale consequenties van trouwen en geregistreerd partnerschap, scheiden, erven en schenken;
  • het opstarten van een activiteit of bedrijf;
  • een maatschappelijke benadering van het bestaansrecht van organisaties: waar ontlenen organisaties hun bestaansrecht aan en hoe worden ze aangestuurd?

Start nieuwe programma en oriëntatie (nascholing)

Het nieuwe programma start in het schooljaar 2018 - 2019 in de vierde klassen bovenbouw tweede fase. Voorafgaand aan dit traject is er in het schooljaar 2017 - 2018 een nascholing voor docenten. Deze nascholing wordt georganiseerd door SLO in samenwerking met het Expertisecentrum Handel en Economie. Meer informatie rondom de nascholing vind je hier. Als het gaat om de het nieuwe programma, inclusief de daarbij behorende digitale handreiking, kan je via de Link aan de rechterzijde van het menu hier toegang toe krijgen. Wat precies in de handreiking is gedaan, lees je op de digitale site van VECON. De syllabus vind je op examenblad.nl. Voor de havo moet je bij het examenjaar 2020 kijken; voor het vwo bij 2021.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Update Implementatie Vernieuwing (pdf, 90 kB)