Handreiking schoolexamen aardrijkskunde vmbo: Herziene versie voor het examenprogramma vanaf 2015


18 juli 2019
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 treedt in het vmbo het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde in werking. In 2015 leggen de examenkandidaten voor het eerst het centrale examen op basis het nieuwe programma af. Deze handreiking heeft een adviserende status en biedt een voorbeeldmatige uitwerking van de globale eindtermen in het examenprogramma in toetstermen en begrippen. In een bijlage is het nieuwe examenprogramma opgenomen.

auteur extern: Ankoné, H., Kesteren, T. van
jaar van uitgave: 2012

Ankoné, H., & Kesteren, T. van (2012). Handreiking schoolexamen aardrijkskunde vmbo: herziene versie voor het examenprogramma vanaf 2015. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden