Voorbeeldleerplan


Het voorbeeldleerplan Talentontwikkeling kunst & cultuur (po en vo) is een hulpmiddel en inspiratiebron en is te gebruiken bij het uitwerken van een leerplan voor de eigen school. Als voorbeeld geeft het richting en structuur bij het maken van eigen leerplankundige keuzes.