Talentontwikkeling en definities


Er bestaan vele soorten talenten en daarmee verbonden ook verschillende definities voor talent en talentontwikkeling. Hieronder staan twee voorbeelden:

  • De Dikke hanteert de volgende drie betekenissen voor talent: (1) bepaald gewicht aan goud of zilver, (2) een natuurlijke begaafdheid; aanleg (3) iemand met veel aanleg.
  • Ministerie van OCW:
    'Talent is het vermogen om uit te blinken in een of meer vakken of vaardigheden. Dat vermogen is niet alleen aangeboren, het is vaak ook een zaak van oefening en doorzettingsvermogen. Toptalenten zijn leerlingen die meer in hun mars hebben. Bij toptalenten gaat het niet alleen om zeer intelligente leerlingen. Het gaat ook om leerlingen die het vermogen hebben om uit te blinken in een of meer vakken of vaardigheden. Bijvoorbeeld creativiteit, vakmanschap of ondernemerschap. Dat vermogen is niet altijd aangeboren. Het kan ook ontstaan door oefening en doorzettingsvermogen…'.
    (zie: OCW 2014 Kamerbrief Plan van aanpak toptalenten 2014-2018).