Ontdekken en ontwikkelen


Succesfactoren bij het ontdekken en ontwikkelen van talent binnen kunst en cultuur

Er bestaat geen recept om te komen tot het ideale (individuele) leerplan waarmee het ontdekken en ontwikkelen van talent binnen kunst en cultuur gegarandeerd en gewaarborgd wordt. Wel zijn er (kritische) succesfactoren te benoemen die hierbij binnen het onderwijs van invloed zijn. Ze zijn gefilterd uit literatuur met betrekking tot talentontwikkeling binnen kunst en cultuur (zie: bronnen) en in een enquête voorgelegd aan docenten van cultuurprofielscholen. Het gaat om:

  • Breed aanbod van kunstvakken
  • Doorlopende leerlijn kunst en cultuur
  • Middelen voor extra activiteiten
  • Specialiseren in podiumvakken of ateliervakken
  • Samenwerken met externe culturele partners
  • Meedoen aan landelijke en regionale talentprojecten
  • Gedurende een x-aantal uur per week een talentklas

Met de download 'Werkdocument succesfactoren (pdf, 132 kB)' kan je aan de hand van de succesfactoren de eigen situatie van jouw school in kaart brengen.