Maak een startdocument visie en beleid

23 juli 2019

In zes stappen van idee naar visie en beleid. Stappen om samen met het team te nemen. Dit kan in een overleg van ongeveer twee uur. Of maak er een halve dag van, met inspirerende voorbeelden, achtergrondinformatie en leuke werkvormen.

Direct bij elke stap de resultaten noteren? Download het werkblad Startdocument visie en beleid.

Dit Startdocument kan onderdeel zijn van jouw schoolbeleidsplan. Er is een Startdocument voor primair onderwijs en voor voortgezet onderwijs.

Leidraad: In gesprek met de culturele instelling

Voor het voeren van een gesprek met een culturele instelling kan je de leidraad gebruiken.


toon meer

Leerplankundig thema