Talentontwikkeling binnen kunst en cultuur en het leerplan

25 juli 2023

Talent worden, kun je dat leren?

Het meedoen aan een van de vele talentenshows lijkt vandaag de dag wel een nationale sport geworden. Of het nu gaat om 'The Voice Kids', 'So you think you can dance' of 'De beste Singer-Songwriter', televisiekijkend Nederland lijkt niet genoeg te krijgen van het steeds maar weer op zoek gaan naar kinderen en jongeren met bijzondere talenten. Nog steeds zijn er meer dan genoeg talentvolle kinderen die daaraan meedoen en willen laten zien over welke talenten ze beschikken! Maar, welk kind beschikt over die uitzonderlijke kwaliteiten dat hem of haar tot het 'talent van het moment' maakt? Wie bepaalt dat eigenlijk en op grond van welke criteria? En, hoe gaat het vervolgens met de verdere talentontwikkeling van deze kinderen en jongeren?

Onderwijs en talentontwikkeling

Wanneer het gaat om talentontwikkeling is de focus van SLO gericht op de bijdrage die het onderwijs hieraan kan leveren. Het gaat dan om de onvermoede en/of aanwezige talenten op het gebied van kunst en cultuur bij kinderen en jongeren in het primair en voortgezet onderwijs.
SLO heeft in opdracht van OCW een onderzoek uitgevoerd dat zich richt op talentontwikkeling en het leerplan. Het doel was te onderzoeken hoe leraren en scholen (en schoolleiders) kunnen worden ondersteund bij het samenstellen van een samenhangend leerplan op maat voor (top)talenten op het gebied van kunst en cultuur. Hiertoe is onder meer onderzocht welke (kritische) succesfactoren van invloed zijn op het ontwikkelen van artistieke (top)talenten binnen po en vo.
Meer specifiek: hoe kunnen scholen de leerplankundige omstandigheden voor de ontwikkeling van deze (top)talenten zo gunstig mogelijk maken? Welke aspecten en welke personen spelen een rol bij het samenstellen van een samenhangend leerplan op maat voor deze leerlingen? Hoe zou zo'n leerplan eruit kunnen zien? Wat bieden scholen en culturele instellingen aan op dit gebied?

Ben je benieuwd naar mogelijke antwoorden en/of wil je meer lezen over de opbrengsten van dit onderzoek? Volg dan onderstaande links:

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema: