Vakoverstijgende projecten voor kunst en cultuur. Tips en voorbeelden


14 mei 2020

In deze publicatie, bedoeld voor kunstvakdocenten in de onderbouw van het VO, worden een viertal vak- en leergebiedoverstijgende projecten beschreven waarin kunst en cultuur een prominente rol spelen. Het overzicht wordt aangevuld met lesvoorbeelden Kunst en cultuur en MVT en met lesideeën die op basis van de kernconcepten Kunst en cultuur zijn uitgewerkt.


Jaar van uitgave: 2008

Rass, A., Tuinen, S., van, & Remmers, G. (2008). Vakoverstijgende projecten voor kunst en cultuur. Tips en voorbeelden. Enschede: SLO.