Praktijkonderwijs: POUWERed by Art. Lessuggesties voor kunst- en cultuureducatie in samenhang


14 mei 2020

Deze publicatie is van belang voor docenten en schoolleiders in het praktijkonderwijs en voor culturele instellingen. Zij biedt suggesties om invulling te geven aan kunst- en cultuureducatie in de onderbouw. Deze lessuggesties zijn ontworpen met behulp van de PrOKunst- en cultuurschijf. De publicatie gaat in op vragen als: hoe formuleer ik mijn visie op kunst- en cultuureducatie in het praktijkonderwijs; hoe verhoudt die visie zich met de algemene visie van de school; welke consequenties heeft dat voor het programma kunst- en cultuureducatie? Een schoolportret geeft een doorkijkje naar een school en het ontwikkeltraject dat is afgelegd. Daarbij heeft de school een beleidsplan Kunst- en cultuureducatie geformuleerd en dat heeft vervolgens geresulteerd in een aantal lessuggesties. Ook voor andere scholen zijn deze lessuggesties bruikbaar en eenvoudig aan te passen aan de eigen schoolpraktijk.


Jaar van uitgave: 2008

Marsman, P., & Tuinen, S. van. (2008). Praktijkonderwijs: POUWERed by Art. Lessuggesties voor kunst- en cultuureducatie in samenhang. Enschede: SLO.