Muziek en beeldende vorming. Een programma met didactische tips voor vmbo bb/kb


14 mei 2020

Deze publicatie is van belang voor kunstvakdocenten vmbo, opleiders en methode-ontwikkelaars. Het betreft een methodiek, inclusief praktijkvoorbeelden, tips en een mogelijke invulling voor het lesprogramma muziek en beeldende vorming in de onderbouw van het vmbo. Het programma is aangevuld met een didactische handreiking met tips over het lesgeven aan leerlingen op bb- en kb-niveau. Vervolgens zijn de leeropgaven opgenomen in een jaarplanning.


Jaar van uitgave: 2008

Rass, A., & Tuinen, S. van. (2008). Muziek en beeldende vorming. Een programma met didactische tips voor vmbo bb/kb. Enschede: SLO.