Samenhang

14 mei 2020

Binnen het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn kerndoelen geformuleerd die gelden voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs en voor kunst & cultuur in de onderbouw vo. Kerndoelen zijn globaal beschreven en geven daarmee ruimte aan scholen voor een eigen invulling van het programma voor de kunstvakken die tot deze leergebieden gerekend worden. Scholen kunnen deze kunstvakken apart aanbieden, maar ze kunnen er ook voor kiezen om de kunstvakken geïntegreerd aan te bieden in een samenhangend curriculum. Daarbij kan deze samenhang ook verder reiken dan de kaders van de kerndoelen van het leergebied. Daarbij valt te denken aan een combinatie van vakken die gezamenlijk aan een thema of project werken.

Op deze pagina zijn alle publicaties verzameld waarbij samenhang en de kunstvakken de kern vormen. Zo vind je voor het primair onderwijs o.a. de publicatie 'Vakken in samenhang', waarbij het de vakken kunstzinnige oriëntatie, taal en wereldoriëntatie betreft en voor de onderbouw van het VO, naast veel lesvoorbeelden, de handreiking 'durf te combineren' om het leergebied in samenhang vorm te geven.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Vakken in samenhang po

Leerplankader kunstzinnige oriëntatie

Handreiking durf te combineren onderbouw vo

Lesvoorbeelden onderbouw vo:

Cultureel erfgoed en hedendaagse kunst

Muziek en beeldende vorming

Vakoverstijgende projecten kunst en cultuur

Praktijkonderwijs: POUWERed by Art

Culturele diversiteit binnen de kunstvakken (pdf, 736 kB)