Rik Weeting


Rik Weeting is leerplanontwikkelaar bij de afdeling voortgezet onderwijs. Zijn specialisme ligt bij het onderwijs in kunst & cultuur.

Rik studeerde bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit en docent theater aan de ArtEZ Hogeschool voor Kunsten in Arnhem. Tot mei 2020 was Rik werkzaam als coördinator CultuurProfielschool én docent theater, kunst algemeen en ckv in het vo. In 2018 en 2019 was hij lid van het ontwikkelteam voor Kunst & Cultuur van het landelijke curriculumherzieningsproject curriculum.nu, waarbij hij zich onder andere bezighield met de samenhang met andere leergebieden.

80

Leerplanontwikkelaar kunst & cultuur

contactinformatie

publicaties