Stéfanie van Tuinen


Stéfanie van Tuinen werkt als leerplanontwikkelaar voor het voortgezet onderwijs binnen diverse aandachtsgebieden. Haar specialisme ligt op het gebied van kunst en cultuur, 21e-eeuwse vaardigheden en professionalisering van leraren. Als projectleider is zij tevens betrokken bij het leerplankader kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs. Daarnaast speelt ze een rol in projecten rondom Curriculum.nu (samenhang, brede vaardigheden en kunst & cultuur), curriculumontwikkeling & leraren, 10-14 onderwijs, STEAM, trendanalyses, 21e eeuwse vaardigheden, curricula in het buitenland, deep democracy en talentontwikkeling.

Stéfanie is tevens werkzaam als beeldend kunstenaar en dichter.