Altermoderne kunsteducatie: theorie en praktijk


14 mei 2020

Dit rapport is bedoeld voor docenten kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs, beleidsmakers, materiaalontwikkelaars en lerarenopleiders. Het bevat de resultaten van een onderzoek naar de uitgangspunten van altermoderne kunsteducatie: intercultureel, procesgericht en leerlinggestuurd. Deze uitgangspunten zijn ontwikkeld vanuit het idee dat kunstonderwijs moet aansluiten bij de leefwereld van jongeren, bij mondiale ontwikkelingen en bij ontwikkelingen in de actuele kunst. De uitgangspunten zijn in lessituaties onderzocht, met medewerking van onder meer docenten uit het voortgezet onderwijs, hun scholen en leerlingen. De theoretische onderbouwing van altermoderne kunsteducatie, de beschrijving en evaluatie van de zes praktijkvoorbeelden en een reflectie hierop van Robert Klatser vormen de hoofdbestanddelen van dit rapport.


Jaar van uitgave: 2013

Groenendijk, T., Hoekstra, M., & Klatser, R. (2013) Altermoderne kunsteducatie:theorie en praktijk. Amsterdam: HKA.