Marjo Berendsen


Marjo Berendsen is leerplanontwikkelaar kunst & cultuur voor het primair en speciaal onderwijs. Ook levert zij een bijdrage aan projecten voor de onderbouw van het vo. Ze werkt onder andere aan het project Integrale Curriculumontwikkeling Taal en Cultuur.

Marjo Berendsen

Leerplanontwikkelaar kunst & cultuur

publicaties