Ontwikkeling kleine variant

7 september 2022

Na een jaar van ontwikkelen zijn de programma’s van de kleine variant in concept klaar (versie 1) en worden vanaf dit schooljaar door 26 scholen beproefd in de praktijk. Zij gaan aan de slag met twee praktijkgerichte programma’s: het praktijkgerichte programma Maatschappij (pgp-M) en het praktijkgerichte programma Technologie (pgp-T). De programma's hebben een omvang van 120 studielasturen en vallen onder het combinatiecijfer.

Monitoren conceptversies

Het beproeven gebeurt tijdens twee cohorten. Tijdens ieder cohort monitoren we de conceptversies van de programma's en ontwikkelen deze door naar een definitieve versie per programma. We streven ernaar dat scholen vanaf augustus 2025 de programma's van de kleine variant kunnen aanbieden als keuzevak.