Verkenning grote variant

15 februari 2023

In opdracht van OCW starten we met de voorbereiding van de praktijkgerichte programma’s als grote variant (320-360 uur). Hiervoor is onder leiding van SLO een verkennings- en een ontwikkelnetwerk ingericht. Deze netwerken buigen zich over de doorontwikkeling van ‘klein’ naar ‘groot’. Dat betekent dat de inhoud en de principes van de twee kleine praktijkgerichte programma's die nu in concept gereed zijn het uitgangspunt is bij de ontwikkeling. De eerste conceptversies voor de grote variant zijn gereed in mei 2023. Deze beide grote programma’s kunnen vervolgens vanaf schooljaar ‘23–‘24 met twee cohorten (23-25, 24-26), onder voorwaarden worden beproefd. Zie de aanmeldprocedure (pdf, 111 kB).

Het grote praktijkgerichte programma (320/360 SLU) kan als keuzevak in het geheel vrije deel van ieder profiel gekozen worden en komt daarmee in plaats van een ander keuzevak. De vaststelling van de grote variant programma’s wordt voorzien in mei 2026.