Havo praktijkgerichte programma's

4 januari 2022

Aan de slag met praktijkgerichte programma's in het havo

In opdracht van OCW worden twee praktijkgerichte programma's voor het havo ontwikkeld met een omvang van 120 SLU. Samen met scholen stelt SLO hiervoor de conceptexamenprogramma's Technologie en Maatschappij op. Wil je met jouw school één of beide programma’s als schoolexamenvak aanbieden vanaf komend schooljaar? Meld je hiervoor dan aan. Zie daarvoor de voorwaarden (pdf, 98 kB).

Karakteristieken praktijkgerichte programma’s voor het havo

Het conceptexamenprogramma Technologie is een programma waarin de brede toepassing van technologie in de wereld om ons heen centraal staat. Het conceptexamenprogramma Maatschappij is een programma waarin de focus ligt op het werken mét en vóór mensen. Beide conceptexamenprogramma’s zijn in mei 2022 gereed.

Binnen de praktijkgerichte programma’s gaan leerlingen aan de slag met praktische en realistische opdrachten voor externe opdrachtgevers, welke binnen of buiten school worden uitgevoerd. Het doel van de praktijkgerichte programma’s is de beroepsoriëntatie op hbo-niveau te stimuleren en de aansluiting naar het vervolgonderwijs te verbeteren. Ook dragen de praktijkgerichte programma’s bij aan de behoefte van havisten om praktisch bezig te zijn.

De karakteristieken van de beide programma’s met daarin de eerste richting van de programmaspecifieke kennis en vaardigheden zijn nu gereed. Deze geven een eerste beeld van de inhoud van het praktijkgerichte programma Technologie (pgp-T) (pdf, 300 kB) en het praktijkgerichte programma Maatschappij (pgp-M) (pdf, 194 kB).

Aanmelden voor schooljaar 2022/2023

In de doorontwikkelfase worden de examenprogramma’s bijgesteld op basis van ervaringen van de scholen. De scholen kunnen van elkaar leren, elkaar inspireren en met elkaar bouwen aan de versterking van het havo-programma. Uiteindelijk bepalen de havo-scholen zelf of ze het praktijkgerichte programma in hun onderwijsaanbod opnemen, dus ook of zij deelnemen aan de ontwikkelfase. Vanaf augustus 2022 kunnen de havo-scholen onder bepaalde voorwaarden (pdf, 98 kB) de praktijkgerichte havo-programma’s gedurende twee cohorten beproeven. De aanmeldprocedure vind je bij de voorwaarden.

Meer lezen over de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s voor het havo? Zie de startnotitie (pdf, 217 kB) en de veelgestelde vragen.

agenda

relevante SLO-publicaties