Praktijkgerichte programma's havo

20 mei 2022

Neem een kijkje in de praktijkgerichte programma's havo!

Scholen aan de slag met twee praktijkgerichte programma’s

Vanaf augustus 2022 gaan 28 havoscholen aan de slag met twee praktijkgerichte programma’s: het praktijkgerichte programma Technologie en het praktijkgerichte programma Maatschappij. De programma's hebben een omvang van 120 klokuur. Beide programma's zijn ontwikkeld in samenwerking met een enthousiaste groep docenten. Ze zijn nu in concept gereed om, door scholen die zich daarvoor hebben aangemeld, uitgevoerd en geëvalueerd te worden. Op basis van de ervaringen worden de programma's komende jaren in een cyclisch proces doorontwikkeld en verbeterd. De kern van praktijkgerichte programma's: Leerlingen werken aan levensechte opdrachten van en voor externe opdrachtgevers. En ze verbinden kennis en vaardigheden.

Schooleigen invulling

Voorbeelden van vaardigheden waarmee leerlingen tijdens het praktijkgerichte programma aan de slag gaan, zijn:

  • Het ontwikkelen of verbeteren van een dienst, product of proces.
  • Het betrekken van experts bij het uitvoeren van een opdracht.
  • Het onderzoeken en analyseren van actuele vraagstukken.
  • Het maken van een product of prototype in opdracht van een externe opdrachtgever.

Scholen kunnen hiermee hun eigen onderwijs maken dat past bij de leerlingen, de regio en de school.

De inhoud

Wil je weten hoe de twee conceptexamenprogramma’s eruit zien? Pgp-T en Pgp-M zijn hiernaast te downloaden. In de programma’s lees je wat verwacht wordt van de leerlingen en wat ze moeten kennen en kunnen.

Digitale handreiking

Tegelijkertijd werken we aan een digitale handreiking, bedoeld om teams te helpen bij de invoering van het programma. Ben je een school die vanaf augustus 2022 gaat starten met een (of beide) programma('s), of ben je nieuwsgiering naar de ontwikkelingen? Lees dan de handreiking. Hierin lees je suggesties waarmee je als team kunt beginnen of waaraan je bij het ontwikkelen van een praktijkgericht onderwijsprogramma kunt denken. Je vindt uitleg, voorbeelden en downloads bij de verschillende zaken die komen kijken bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma. Neem alvast een kijkje! de digitale handreiking wordt de komende jaren aangevuld met voorbeelden vanuit de scholen die met de programma's aan de slag gaan.
Heb je nog vragen over de praktijkgerichte programma's van het havo? Kijk dan in de lijst met veelgestelde vragen.