Concretisering kerndoelen bewegen en sport


23 januari 2019
Deze publicatie is vooral bedoeld voor beleidsmakers op scholen en in het werkveld van bewegen en sport. Daarnaast kunnen docenten LO zich via dit document oriënteren op de inhoud van het basisdocument en bijhorende digitale beelden. In deze publicatie staan de enkele voorbeelduitwerkingen.
Het is een compilatie van basisdocument vo, bedoeld om schoolleiders, kernteams en externe partners een beeld te geven van de gewenste kwaliteit van het vak. In het basisdocument zijn ijkpunten van klas 1 tot en met 3 voor die vakinhoudelijke kwaliteit beschreven. Vaksecties kunnen zoeken naar oorzaken, verbeterpunten en daarop acties nemen. Het basisdocument VO hoopt een aanzet te geven tot een hernieuwde discussie over de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.

Jaar van uitgave: 2007

Brinke, G. ten, Brouwer, B., Houthoff, D., Massink, M., Mooij, C., Mossel, G. van, Swinkels, E., & Zonnenberg, A. (2007). Concretisering kerndoelen bewegen en sport. Enschede: SLO.