Blogs

25 maart 2020

Je kunt ook als gastschrijver een blog schrijven. Neem dan contact op met Rob Abbenhuis, email r.abbenhuis@slo.nl

De nieuwe leerweg houdt ons al lekker bezig

5 maart 2020

Of ik wilde sparren met de mavo-afdeling over de nabije toekomst? Wat de nieuwe leerweg gaat brengen, en wat handig en verstandig is om te doen? Op de vragen van een school in Rotterdam ging ik graag in. De afspraak met de decaan, de afdelingsleider bovenbouw vmbo en de opleidingsdirecteur was snel gemaakt.  We spraken over alles wat er speelt rondom de nieuwe leerweg. Zoals het kader dat er nu ligt en welke vakken getoetst gaan worden aan het kader om te zien of ze als praktijkgerichte programma ingezet mogen worden. Deze school speelde ook met de vraag of ze nu vooral aandacht gaan geven aan het doorontwikkelen van Informatietechnologie of van Technologie & Toepassing, of misschien wel beide? Samen kwamen we erop uit dat het ontwikkelen van T&T als praktijkgericht programma kansrijk is en het verstandig is eerst vooral daar in te investeren. Na ruim een uur stond ik weer buiten met een goed, zinvol en vooral ook leuk gesprek ‘in de pocket’. Ik dacht: “die komen er wel”.

Rob Abbenhuis

Kwartiermaker SLO

De nieuwe leerweg bestaat al

27 februari 2020

Dat beeld bleef hangen na een telefonisch adviesgesprek dat ik kortgeleden had met een schoolleider van een mavoschool uit het midden van het land. Deze school heeft nu al in hun mavo-programma praktisch gericht onderwijs vormgegeven. Op deze school volgen leerlingen vanaf de onderbouw, dus al vanaf leerjaar 1, plusvakken. Deze plusvakken zijn praktisch ingevuld en de inhoud wordt door de docenten bepaald. Maar nu de contouren van het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg wat helderder zijn, vraagt deze school zich af of ze dit programma straks nog wel kunnen aanbieden. Sluit wat zij doen aan bij de doelstelling en vormgeving van de nieuwe leerweg? We concluderen samen dat aanpassingen nodig zullen zijn, maar dat het niet om vergaande veranderingen zal gaan. Zij gaan door op de ingeslagen weg en doen zo alvast ervaring op. Ik verwacht dat de overgang naar de nieuwe leerweg straks soepel gaat verlopen voor hen. De laatste ontwikkelingen houden ze via www.sterkberoepsonderwijs.nl  goed in de gaten, en ik ga binnenkort eens bij ze langs.

Rob Abbenhuis

Kwartiermaker SLO