De nieuwe leerweg

11 november 2020

Op weg naar een nieuwe leerweg

Met een praktijkgericht programma in een nieuwe leerweg wil de overheid jongeren beter voorbereiden op de keuze voor vervolgonderwijs en aansluiting op het mbo of de havo.

Met levensechte opdrachten praktische ervaring opdoen in en buiten de school

In dit verandertraject werkt SLO samen met SPV, Platform-TL, havoplatform, VO-raad, MBO-raad, VNO-NCW en MKB Nederland.

Veel scholen zijn al in beweging

Vanaf het eerste moment denkt en werkt het onderwijsveld mee aan deze ontwikkeling. Een mooi voorbeeld is CSG de Heemgaard in Apeldoorn. Zij lopen vooruit op de invoering van het praktijkgerichte programma. In dit ervaringsverhaal vertelt Nelleke Kuijpers, muziekdocent, hoe zij de theoretische vakken meer inhoud hebben gegeven met een praktische verdieping. Haar advies is:

Kijk wat past bij je school, sluit aan bij wat je al doet en bij de mogelijkheden van je team. En vooral, vraag je leerlingen wat ze willen, geef ze de ruimte en bied ze keuzes

Misschien werk jij ook al aan een praktijkgericht programma

En maak je je een beetje zorgen of het past binnen het door OCW opgestelde kader. Neem dan gerust contact met ons op. We denken graag een middagje met je mee!

SLO doet meer dan scholen adviseren

Samen met alle partners toetsen we diverse vakken/programma’s aan het kader. Bijvoorbeeld het van oorsprong praktijkgerichte vak Technologie & Toepassing. Dit vak daagt docenten en leerlingen uit door out of the box te denken aan de hand van opdrachten van bedrijven en instellingen. Op het Northgo College in Noordwijk ontwerpen leerlingen een systeem voor de formule 1 op Zandvoort om bezoekers snel en gedoseerd tussen het circuit en de parkeerplaatsen te vervoeren.

SLO ondersteunt in het jaar 2020/2021 ook pilotscholen. Veel vraagstukken pakken we in de schoolpraktijk op. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van externe organisaties. Dat is natuurlijk heel mooi, maar geen voorwaarde. Lukt dat niet, dan zijn er ook andere oplossingen. Hierover schrijven we in blogs en delen we verhalen uit de praktijk.

SLO begeleidt ook de klankbordgroep van schoolleiders uit het vmbo, mbo en havo. Zij komen vijf a zes keer per jaar bijeen en geven OCW advies. In 2020 start er ook een klankbordgroep met docenten uit het vmbo, mbo en havo.

Meer praktisch gezien vind je op deze themapagina materialen die je bij je praktijkgerichte programma kunt inzetten.

Blijf ook op de hoogte van alle meer formele ontwikkelingen

Die vind je op Sterk Beroepsonderwijs. Hier staat het kader dat gebruikt wordt om te toetsen of een vak of schooleigen programma aan de eisen van een praktijkgericht component voldoet. Voor het online aanmelden voor bijeenkomsten of pilots kun je hier ook terecht.